Có tất cả 2 văn bản
Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2020 của Bộ GD&ĐT về Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
Ngày ban hành: 18/03/2020
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2020 Ngày ban hành 18/03/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Lĩnh vực Thông tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư
Thông tư liên tịch 18/2015/ TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 08/9/2015 của Bộ GD&ĐT; Bộ LĐTBXH về Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN trong các cơ sở GD nghề nghiệp, cơ sở GDĐH
Ngày ban hành: 08/09/2015
Ngày hiệu lực: 23/10/2015
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư liên tịch 18/2015/TTLT ngày 08/9/2015 Ngày ban hành 08/09/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 23/10/2015
Lĩnh vực Thông tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư