Có tất cả 57 văn bản
Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 17/07/2023
Ngày hiệu lực: 15/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu NĐ 48/NĐ-CP Ngày ban hành 17/07/2023
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/09/2023
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 30/12/2022
Ngày hiệu lực: 22/02/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 111/2023/NĐ-CP Ngày ban hành 30/12/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 22/02/2023
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày hiệu lực: 15/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 Ngày ban hành 02/08/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/08/2022
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 12/06/2022
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Ngày ban hành 12/06/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2022
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành: 23/05/2022
Ngày hiệu lực: 08/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT Ngày ban hành 23/05/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/07/2022
Lĩnh vực Thông tư - Sinh viên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Sinh viên
Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành: 11/05/2022
Ngày hiệu lực: 26/06/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 Ngày ban hành 11/05/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/06/2022
Lĩnh vực Thông tư - Sinh viên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Sinh viên