Có tất cả 55 văn bản
Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày hiệu lực: 15/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 Ngày ban hành 02/08/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/08/2022
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 12/06/2022
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Ngày ban hành 12/06/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2022
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành: 23/05/2022
Ngày hiệu lực: 08/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT Ngày ban hành 23/05/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/07/2022
Lĩnh vực Thông tư - Sinh viên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Sinh viên
Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành: 11/05/2022
Ngày hiệu lực: 26/06/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 Ngày ban hành 11/05/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/06/2022
Lĩnh vực Thông tư - Sinh viên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Sinh viên
Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 04/03/2022
Ngày hiệu lực: 19/04/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/03/2022 Ngày ban hành 04/03/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 19/04/2022
Lĩnh vực Thông tư - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Cán bộ viên chức, người lao động
Thông tư quy định điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày ban hành: 18/01/2022
Ngày hiệu lực: 04/03/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 Ngày ban hành 18/01/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 04/03/2022
Lĩnh vực Thông tư - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Đào tạo