Có tất cả 2 văn bản
Luật số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Dân quân tự vệ năm 2019
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày hiệu lực: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Luật số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 Ngày ban hành 22/11/2019
Loại văn bản Luật 1 Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Lĩnh vực Luật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Luật
Luật số 30/2013/QH13 ngày 19/06/2013 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013
Ngày ban hành: 19/06/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Luật số 30/2013/QH13 ngày 19/06/2013 Ngày ban hành 19/06/2013
Loại văn bản Luật 1 Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Lĩnh vực Luật
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Luật