Có tất cả 2 văn bản
Nghị định số 139/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN
Ngày ban hành: 27/11/2020
Ngày hiệu lực: 15/01/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định số 139/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 Ngày ban hành 27/11/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/01/2021
Lĩnh vực Nghị định
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định
Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014
Ngày ban hành: 25/02/2014
Ngày hiệu lực: 10/04/2014
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 Ngày ban hành 25/02/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/04/2014
Lĩnh vực Nghị định
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định