Có tất cả 1 văn bản
Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
Ngày ban hành: 25/10/2013
Ngày hiệu lực: 25/10/2013
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 Ngày ban hành 25/10/2013
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 25/10/2013
Lĩnh vực Nghị quyết
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết