Có tất cả 1 văn bản
Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2018 của Ban tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ Đảng viên
Ngày ban hành: 16/04/2008
Ngày hiệu lực: 16/04/2008
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2018 Ngày ban hành 16/04/2008
Loại văn bản Quy định Ngày có hiệu lực 16/04/2008
Lĩnh vực Quy định
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy định