Có tất cả 43 văn bản
Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành: 23/05/2022
Ngày hiệu lực: 08/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT Ngày ban hành 23/05/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/07/2022
Lĩnh vực Thông tư - Sinh viên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Sinh viên
Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành: 11/05/2022
Ngày hiệu lực: 26/06/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/05/2022 Ngày ban hành 11/05/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/06/2022
Lĩnh vực Thông tư - Sinh viên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Sinh viên
Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày ban hành: 04/03/2022
Ngày hiệu lực: 19/04/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/03/2022 Ngày ban hành 04/03/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 19/04/2022
Lĩnh vực Thông tư - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Cán bộ viên chức, người lao động
Thông tư quy định điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày ban hành: 18/01/2022
Ngày hiệu lực: 04/03/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 Ngày ban hành 18/01/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 04/03/2022
Lĩnh vực Thông tư - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Đào tạo
Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày ban hành: 18/01/2022
Ngày hiệu lực: 04/03/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 Ngày ban hành 18/01/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 04/03/2022
Lĩnh vực Thông tư - Tuyển sinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Tuyển sinh
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành: 31/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Lĩnh vực Thông tư - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Đào tạo