Có tất cả 2 văn bản
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành: 18/06/2020
Ngày hiệu lực: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Luật số 63/2020/QH-14 ngày 18/6/2020 Ngày ban hành 18/06/2020
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2021
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng chống tham nhũng
Ngày ban hành: 26/10/2018
Ngày hiệu lực: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Luật 36/2018/QH14 ngày 26/10/2018 Ngày ban hành 26/10/2018
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2019
Lĩnh vực Luật - Thanh, kiểm tra
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Luật - Thanh, kiểm tra