Có tất cả 1 văn bản
Quyết định ban hành quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 26/07/2018
Ngày hiệu lực: 26/07/2018
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 Ngày ban hành 26/07/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/07/2018
Lĩnh vực Quyết định - Thanh, kiểm tra
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định - Thanh, kiểm tra