Có tất cả 43 văn bản
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành: 31/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Lĩnh vực Thông tư - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Đào tạo
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
Ngày ban hành: 31/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Lĩnh vực Thông tư - Sinh viên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Sinh viên
Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành: 30/12/2021
Ngày hiệu lực: 14/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 Ngày ban hành 30/12/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 14/02/2022
Lĩnh vực Thông tư - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Đào tạo
Thông tư quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
Ngày ban hành: 06/12/2021
Ngày hiệu lực: 21/01/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 35/2021/TT-BGDĐT ngày 06/12/2021 Ngày ban hành 06/12/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 21/01/2022
Lĩnh vực Thông tư - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Đào tạo
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập
Ngày ban hành: 10/11/2021
Ngày hiệu lực: 26/12/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT ngày 10/11/2021 Ngày ban hành 10/11/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/12/2021
Lĩnh vực Thông tư - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Cán bộ viên chức, người lao động
Thông tư quy định quy trình tiếp công dân
Ngày ban hành: 01/10/2021
Ngày hiệu lực: 15/11/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 Ngày ban hành 01/10/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/11/2021
Lĩnh vực Thông tư - Thanh, kiểm tra
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Thanh, kiểm tra