Có tất cả 8 văn bản
Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành: 02/08/2022
Ngày hiệu lực: 15/08/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 Ngày ban hành 02/08/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/08/2022
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 12/06/2022
Ngày hiệu lực: 01/07/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Ngày ban hành 12/06/2022
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2022
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành: 30/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Ngày ban hành 30/12/2021
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành: 22/01/2021
Ngày hiệu lực: 10/03/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 Ngày ban hành 22/01/2021
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/03/2021
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức
Ngày ban hành: 25/09/2020
Ngày hiệu lực: 29/09/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Ngày ban hành 25/09/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 29/09/2020
Lĩnh vực Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Cán bộ viên chức, người lao động
Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư lưu trữ
Ngày ban hành: 05/03/2020
Ngày hiệu lực: 05/03/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 30/2020/NĐ-CP Ngày ban hành 05/03/2020
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/03/2020
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực