Có tất cả 8 văn bản
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ngày ban hành: 30/12/2019
Ngày hiệu lực: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 Ngày ban hành 30/12/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/02/2020
Lĩnh vực Nghị định - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định - Đào tạo
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành: 01/07/2019
Ngày hiệu lực: 15/08/2019
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Ngày ban hành 01/07/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/08/2019
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực