Có tất cả 55 văn bản
Thông tư quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày ban hành: 18/01/2022
Ngày hiệu lực: 04/03/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 Ngày ban hành 18/01/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 04/03/2022
Lĩnh vực Thông tư - Tuyển sinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Tuyển sinh
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
Ngày ban hành: 31/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Lĩnh vực Thông tư - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Đào tạo
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
Ngày ban hành: 31/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Lĩnh vực Thông tư - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Đào tạo
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên
Ngày ban hành: 31/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 Ngày ban hành 31/12/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Lĩnh vực Thông tư - Sinh viên
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Sinh viên
Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành: 30/12/2021
Ngày hiệu lực: 15/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 Ngày ban hành 30/12/2021
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Lĩnh vực
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành: 30/12/2021
Ngày hiệu lực: 14/02/2022
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 Ngày ban hành 30/12/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 14/02/2022
Lĩnh vực Thông tư - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư - Đào tạo