Có tất cả 147 văn bản
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 848/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - CTSV
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - CTSV
Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 849/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - CTSV
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - CTSV
Quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 850/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - CTSV
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - CTSV
Quy định về việc tổ chức dạy-học, đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN, cấp chứng chỉ GDQP&AN của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 857/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - Đào tạo
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - Đào tạo
Quy định hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 859/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - Tuyển sinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - Tuyển sinh
Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng đề thi kết thúc học phần
Ngày ban hành: 25/09/2023
Ngày hiệu lực: 25/09/2023
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 861/2023/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 25/09/2023 Ngày ban hành 25/09/2023
Loại văn bản Quy chế, Quy định Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Lĩnh vực Quy chế, Quy định - KT&ĐBCL
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế, Quy định - KT&ĐBCL