Có tất cả 1 văn bản
Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030
Ngày ban hành: 22/02/2021
Ngày hiệu lực: 22/02/2021
Hiệu lực: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Quyết định 59/2021/KH-ĐHKTKTCN ngày 22/02/2021 Ngày ban hành 22/02/2021
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 22/02/2021
Lĩnh vực Kế hoạch - TCCB
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch - TCCB